Info ang. din Installation/Reparation

Tack för att du valt oss som din installatör eller reparatör.

Den aktuella aggregatet du fått installerad av oss alt den reparationen vi utfört finner du i arbetsprotokollet som berör

driftsättningen av enheten efter arbete. Vid assistans gällande inställningar hänvisar vi i första hand till manualen för den aktuella aggregatet. Skulle du dock ej hitta det ni söker där så är ni alltid välkomna att ringa till jouren som alltid är bemannad med kvalificerad personal som kommer kunna hjälpa er med inställning eller andra allmänna frågor ang. Nedan följer även information ang. garantier samt annat relevant.

Garantier

Nedan gäller om inte annat angetts.

• Garanti på enheten är enligt konsumentköplagen och köplagen.

• 2 års materialgaranti lämnas vid installation av ny enhet.

• 1 års materialgaranti lämnas för utbytta reservdelar vid tex reparation.

• Garantin gäller bara funktionsfel som uppstår utan yttre åverkan.

• Garantin omfattar inte förbrukningsvaror (t.ex. filter) eller kostnader som uppstår i samband med ett fabrikationsfel eller en felaktig montering. Du kan alltså inte kräva ersättning för förlorad energibesparing under den tid det tar tills dit aggregat åter är funktionsduglig.

• Vid fabrikationsfel byts den felande delen ut kostnadsfritt, detta förutsätter dock att montören inte finner tecken på att vanvård eller felaktig hantering orsakat felet. Om så är fallet så får du som kund stå för reparationskostnaderna.

• 10 års arbetsgaranti sett till praktiskt utförandet omfattar samtliga arbeten.

● Säkvent sverige AB ansvarar inte för att utrymme alt anvisat utrymme för beställt arbete har ett godkänt vattentätt skikt om ej annat utryckligen i skrift är överenskommet i tex offert eller annan skriftlig varaktig form med beställaren.

Reklamation

• Reklamation skall ske enligt konsumentköplagen.

• Om av Säkvent bokat hembesök för felsökning och fel ej kan konstateras, exempelvis handhavandefel, yttre åverkan eller annat som ej innefattas av den medföljande materialgarantin kommer en kostnad av 2500kr inkl. moms att debiteras kund.

• Vid fel som omfattas av materialgaranti är besöket kostnadsfritt om aggregat är köpt och installerad av Säkvent alt reparerad av säkvent

Om du får avslag på rotavdraget

Det är ditt ansvar som kund att veta om du har möjlighet att utnyttja rotavdraget. Därför ber vi dig att kontrollera så att du har rätt att ansöka om rotavdrag och vara noga när du lämnar in de uppgifter som behövs för att vi ska kunna ansöka.

Stämmer inte de uppgifter som du har angivit, kommer vi att maila dig och be dig komplettera med korrekta uppgifter. Har du inte svarat på detta mail inom 14 dagar kommer Skatteverket automatiskt att avslå din ansökan om ROT-avdrag. Har du inte svarat på vårt mail, där vi ber om kompletterande uppgifter, har Säkvent rätt att fakturera dig resterande belopp.

Om din ansökan får avslag, för att du inte hade möjlighet att utnyttja rotavdraget, kommer vi att skicka en faktura på det återstående beloppet.

Priser

Säkvent jobbar vanligtvis med fasta priser för arbete. Om inget annat angetts är ordinarie prislista vardagar 08-17:00 för arbete hos kund 450kr exkl moms i uppkörning samt 750 kr exkl moms per påbörjad tim inkluderat administrativt arbete. Prislista jour övrig tid är 1450 kr exkl moms uppkörning, 1250 kr exkl moms per påbörjad tim inkl administrativt arbete.

Vid ånger av tjänst/installation

Du som privatperson har enligt lag 14 dagars ångerrätt. Vid köp av produkt kombinerat med installation är ångerrätten gällande till 24 timmar innan arbetet påbörjas, dock längst i 14 dagar. Installationen ses som påbörjad på utsatt starttid.

Vid ånger av tjänst/installation gäller att ångerrätt löper ut senast 24 timmar innan utförande av tjänst påbörjas. Tjänster ses som påbörjade på utsatt starttid.

Avbokning

Om avbokning sker senare än 24 timmar innan arbete är inbokad kommer du, som kund, att få betala för bomkörning. Du kan även tvingas betala för bomkörning om förutsättningarna för installation inte uppfylls vid installationstillfället och installatören därför inte har möjlighet att utföra den aktuella installationen.

Allmänna villkor