Säkvent sverige AB

Ventilationsrengöring

Ventilations
rengöring

Ventilationskanalerna i ett hus är ofta förbisedda och det kan dröja decennier innan man kontrollerar dom eller deras effektivitet. I en normal vill har man ca 20-25m ventilationskanal. I denna kanal ansamlas stora mängder damm, avlagring samt andra restprodukter. Risken vid tex brand är en kraftigare brandspridning, försämring av inomhusventilation samt luftkvalité, risk för fuktskador i våt rum föreligger också då dom flesta våtrum idag är frånluftsventilerade. Med en kanalrengöring säkerställer man att ventilationskanalerna är rena och säkerställer, god luftkvalité, minskad brandrisk, minskad risk för fuktskador i framförallt våtrum tex VC. Titta gärna bland våra referensarbeten där vi har bilder på kanalrengöringar innan och efter.

Åtgärder vid kanalrengöring beroende på system:

  • Kontroll fläktmotorer
  • Rensning kanal med specialutrustning
  • Flödesmätning innan/efter
  • Injustering flöde
  • Prov täthet kanalsystem
  • Rengöring filter
  • Rengöring växlare
  • Kontroll termiska överhettningsskydd. Rengöring

Felsökning ventilation

Vi felsöker alla typer av ventilationssystem avsedd för villa eller småhus typkod 220.
Vanliga system är FT, FTX, takfläktar samt övriga system med värmeväxling, köldbärare, frånluft eller tilluft. Vi har lång erfarenhet av komplexa felsökningar av dessa system med 100%a resultat.
Efter felsökning utfärdar vi protokoll som vi går igenom med dig som kund på plats så du ska få en inblick i vad som är defekt och varför etc. Vi rådgör även om åtgärd.
Mindre reparationer görs oftast på plats om detta är möjligt.
Efter avslutad felsökning skickar tekniker rapporten vidare till kundtjänst som återkopplar till dig som kund med offert på vidare arbete om det behövs. Återkoppling vid akuta ärenden sker alltid samma dag.
Vanliga problem med ventilation brukar vara slitna lager på fläktmotorn, defekta termiska överhettningsskydd, igensatta filter, defekt styr mm.

Installation ventilation

Vi installerar alla typer av ventilationssystem avsedd för villa eller småhus typkod 220.
Vanliga system är FT, FTX, takfläktar samt övriga system med värmeväxling, köldbärare, frånluft eller tilluft.
Vi har lång erfarenhet av komplexa installationer med projektering, utförande samt driftsättning.