Frequently Asked Questions

Vi rekommenderar att man utför service 1 gång per år. Dock bör service innehålla en komplett genomgång av samtliga funktioner. Amp mätning av kompressor, cirkulationspumpar, kontroll av delta samt kompleteringspåfyllning av köldmedium. mm.

Vi rekommenderar att man gör en kanalrengöring invändigt av ventilationssystemet 1 gång per år, flödesmätning av systemet bör oxå genomföras i samband med rengöringen. Det samlas mycket osunda partiklar i ett ventilationssystem under 1 år, en stor volym av luften man andas passerar dessa kanaler och lika självklart som det är att inte låta bli att dammsuga golvet i vardagsrummet under 1 år så lika självklart är det att göra rent ventilationen med löpande intervall.

Kraftspolning är en spolning av radiator eller golvärmesystemet i en fastighet. Vi kopplar upp oss med en spolningsmaskin mot fastighetens värmebärare tillopp/retur, efter detta spolar vi hela systemet via ett magnetfilter med vårdande samt rostförebyggande tillsatser. Huvudmålet är att få bort så mycket magnetit som möjligt ur systemet. Magnetit förstör både radiatorer och värmepump samt ger en sämre värmeekonomi.

Saknar du protokoll från ett arbete vi utfört kontaktar du oss här.

Detta larm innebär att att värmepump larmar för antingen utlöst motorskydd alt högt tryck kompressor. Larmet kan indikera ett fel som måste åtgärdas omgående.

Vanliga fel vid detta larm är dålig cirkulation i köldbäraren bergvärme alt defekt fläkt luftvatten/frånluft

Missfärgningar på virke uppe på vind eller i krypgrund kan vara mikrobiell påväxt dvs mögel. Detta bör hanteras skyndsamt då skadorna på tex takstolar, blindbotten ökar ju längre man väntar. Vi erbjuder flera effektiva lösningar avseende bekämpning av fukt och mögel i fastighet.

Vi projekterar och installerar solceller med egen personal. Med över 10 års erfarenhet av energibesparing villa så är ni i trygga händer.

Vi har ansvarsförsäkring samt relevanta entreprenadförsäkringar för samtliga arbeten ute hos kund. Vår personal är även försäkrade för olycka, extra trafik samt övrigt, vi tror på schyssta arbetsvillkor.

Vi lämnar alltid en 10 årig arbetsgaranti på samtliga arbeten som täcker vårat arbete. Garanti på installerade eller reparerade aggregat varierar beroende på märke och modell men är oftast minst 5 år med möjlighet till förlängning.

Vi är alltid tillgängliga på vårat jour nr under och efter arbetstid vid akuta ärenden.