Säkvent sverige AB

Service värmepump

Vi servar alla typer av värmepumpssystem med köldmediekrets som finns i en villa. Service på värmepump är nödvändigt för god livslängd och drift samt onödiga och kostsamma reparationer och driftavbrott. Driftavbrott vintertid kan va direkt skadliga för fastigheten.

Åtgärder vid service beroende på system:

 • Kontroll fläktmotorer
 • Rost/köldskydd fläktmotorer ute
 • Kontroll givare samt utbyte av defekta givare
 • Kontroll av kb temp/flöde ut/in
 • Inställning kb flöde
 • Kontroll flöde vb framledning/retur
 • Inställning flöde vb
 • Ampermätning cirkulationspumpar
 • Mätning hetgastemp
 • Mätning förångartemp
 • Mätnning överhettning
 • Justering överhettning
 • Kontroll expantionsventil
 • Justering expantionsventil
 • Kontroll expantionskärl
 • Byte scraderventiler expantionskärl
 • Byte scraderventiler serviceventiler
 • Kontroll samtliga säkerhetsventiler
 • Kontroll samtliga ventiler
 • Byte defekta säkerhetsventiler
 • Kontroll motorskydd/fasbrytare
 • Kontroll kontaktorer
 • Ampere samt Ohm mätning kompressor
 • Kontroll samt motion växelventiler
 • Kontroll samt motion shuntar
 • Rengöring smutsfilter
 • Rengöring luftfilter
 • Läcksökning direkt/indirekt
 • Påfylning köldmedia (Evakuering, vägning, påfyllning)

Felsökning värmepump

Vi felsöker alla typer av värmepumpssystem med köldmediekrets som finns i villa.
Dom vanligaste systemen är bergvärme, frånluft, luftvatten samt luftvärmepump.
Vi har lång erfarenhet av komplexa felsökningar av dessa system med 100%a resultat.
Efter felsökning utfärdar vi protokoll som vi går igenom med dig som kund på plats så du ska få en inblick i vad som är sönder och varför etc. Vi rådgör även om åtgärd, ibland lönar det sig tex inte att reparera en luftvärmepump om den är väldigt gammal mot att istället installera en ny enhet.

Mindre reparationer görs oftast på plats eller åtgärder för att igång varmvatten och värme tills reparation kan bokas in.
Efter avslutad felsökning skickar tekniker rapporten vidare till kundtjänst som återkopplar till dig som kund med offert på vidare arbete om det behövs. Återkoppling vid akuta ärenden sker alltid samma dag.
Vi har även Jour assistans dygnet runt som är tillgänglig kostnadsfritt om man behöver hjälp med frågor om inställningar, navigering i värmepumpens menysystem för att höja/sänka värme etc.

Installation värmepump

Vi installerar och säljer alla typer av värmepumpssystem med köldmediekrets som finns i villa.
Dom vanligaste installationerna är bergvärme, frånluft, luftvattenvärmepump samt luftvärmepump.
Vid installation samt köp av värmepump är det viktigt med korrekt dimensionering samt en enhet som täcker fastighetens behov.
Med över 200 installationer per år garanterar vi en väl utförd installation, driftsättning samt efterkontroll.
Installationer är ofta inviduella och kräver ibland förkontroll av tekniker men oftast kan vi offerera ett fast pris enbart på inskickade bilder.