Säkvent sverige AB

Vi installerar solceller i stockhholms län

Med över 10 års erfarenhet av arbete med energibesparing i primärt villa hjälper vi dig med installation av solceller med egen certifierad personal. Ni tilldelas en installatörsansvarig som alltid finns tillgänglig att svara på era frågor. Är med under installation, driftsättning samt slutbesiktning.

Som ett inledande steg gör vi besök hos er för att kartlägga:

  • Förutsättningar för installation av solceller
  • Placering och monteringsyta, t.ex. tak, mark
  • Väderstreck
  • Vi undersöker också det befintliga elsystemet och andra förutsättningar som påverkar solcellsanläggningens effektivitet
  • Estimering av antal paneler och effekt
  • Syftet är likväl att få förståelse för era behov och önskemål liksom att besvara eventuella frågor. Efter genomförd analys sammanställer vi en rekommendation som utgör underlag för projektering.

Projektering

Grunden till projekteringen baseras på information som vi fått vid behovsanalysen.

  • Detaljerad beräkning av den förväntade effekten (energiproduktionen)
  • Ekonomisk kalkyl på investeringen
  • Offert

Beställning

Definiering av tidsramar och andra aspekter inför det operativa genomförandet. Vi kan också hjälpa med ifyllande av ansökan av bidrag och fungera som ett stöd vid eventuella frågor.

Installation/Kvalitetskontroll

Installation/
Kvalitetskontroll

Installation av solcellsmoduler och mjukvara. Tillsammans med dig som kund genomför vi kontrollprogram och slutbesiktning och kundnöjdhet är centralt i alla projekt vi bedriver.

En bra investering

Solenergi anses vara en förbättring för ditt hem och kan öka det totala värdet på huset. Villan kan alltså bli attraktivare för potentiella köpare när och om du ska sälja. Varför? Minskade driftkostnader ger sänkta rörliga kostnader och årliga besparingar. Även de passiva intäkterna från såld el och möjligheten att finansiera resten av elräkningen har en värdehöjande effekt vid en försäljning av villan.

Solceller ökar egendomens standard avseende energianvändning. Det går att genomföra en energibesiktning och energicertifiering vilket ger dig ett intyg på att villan är energisnål. Är det billigare att dra runt villan har fler råd med fastigheten och då ökar både konkurrensen och sannolikt värdet på huset. Förutom ekonomiska aspekter blir solceller mer och mer en symbol för miljöansvar och omsorg om framtiden. Solceller skickar en stark signal till grannskapet och potentiella köpare